Els beneficis d'aquest projecte per al teu centre educatiu són:

1

Diagnòstic de l'orientació professional en el teu centre.

2

Un docent del teu claustre

serà format per a coordinar l'estratègia d'orientació del teu centre.

3

Un tutor acompanyarà al teu centre

dotant-lo de les eines necessàries per a crear un canvi en la cultura per tal que l'orientació passi a ser un eix transversal del centre.

4

Assistència a esdeveniments

de presentació i difusió del projecte.

5

Oportunitat de crear contactes amb empreses

del teu entorn i garantir així que l'alumnat pugui realitzar experiències en contextos professionals.